ONKRUIDBRANDER

onkruidbrander

onkruidbrander

Blog Article

Photo of the Remarkables mountain range in Queenstown, New Zealand.

Onkruidbestrijding is de botanische component van plaagbestrijding, waarbij wordt getracht te voorkomen dat onkruid, met name schadelijke onkruiden, de gewenste flora en fauna, met inbegrip van gedomesticeerde planten en vee, beconcurreren, en in natuurlijke omgevingen te voorkomen dat niet-inheemse soorten de inheemse soorten beconcurreren.

Onkruidbestrijding is belangrijk in de landbouw. De methoden omvatten handteelt met schoffels, machinale teelt met cultivators, verstikking met mulch, dodelijke verwelking met hoge hitte, verbranding en chemische bestrijding met herbiciden (onkruidverdelgers).


Bron: https://vanallesthuiszijn.nl/beste-onkruidbrander

Report this page